Osallistuminen FAST Training Day -tapahtumaan on vapaaehtoista ja osallistujan omalla vastuulla. Func Food Finland Oy ei vastaa FAST Training Day -tapahtumassa tapahtuvista mahdollisista henkilövahingoista, varkauksista tai muista osallistujan tapahtumaan tuoman henkilökohtaisen omaisuuden menetyksistä. Osallistuja vastaa itse tapaturmavakuutuksestaan.

FAST Training Day:n osallistuja on tietoinen painoharjoitteluun ja/tai toiminnalliseen harjoitteluun sisältyvistä riskeistä. Osallistuja vastaa itse siitä, että hänen terveydentilansa on sopiva harjoitteluun.  Epävarmassa tilanteessa osallistuja on velvollinen neuvottelemaan lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa harjoituksen sopivuudesta omalla kohdallaan.